• Polski
  • Rosyjski
  • Angielski
  • Niemiecki
  • Włoski

Jesteś tutaj - Oferta > Pozostałe > System podciśnieniowego usuwania odpadów

System próżniowego usuwania odpadów

Zadaniem systemu próżniowego usuwania odpadów jest usprawnienie procesu odprowadzania i segregacji odpadów. Szczególnie ważne jest to w zakładach przemysłu mięsnego gdzie odpowiednia gospodarka powstałymi w trakcie produkcji resztkami ma wpływ na sprawność procesów produkcyjnych i uczynienie zadość obowiązującym przepisom prawa.
Na system składają się wanny zbiorcze, rurociągi i zasuwy pneumatyczne, cyklony zbiorcze i pompy , które pozwalają na wytworzenie próżni i zassanie resztek na zasadzie różnicy ciśnień.
Inwestycja w instalację pozwala na znaczne ograniczenie kosztów związanych z koniecznością zbioru, segregacji i składowania odpadów w zakładzie.