• Polski
  • Rosyjski
  • Angielski
  • Niemiecki
  • WłoskiJesteś tutaj - Oferta > Linia rozbioru mięsa

Linia rozbiorowa trzody bydła


Wydajność oferowanych przez nas linii do rozbioru i odżyłowania mięsa wynosi: do 120 ton na zmianę.
Nasze linie dostosowujemy do rozbioru mięsa świeżego i po defrostacji - tak mięsa na kości jak i odkostnionego. Linie rozbiorowe wyposażamy zgodnie z zamówieniem naszego odbiorcy.

Proponujemy rozwiązania mające na uwadze doświadczenie odbiorcy i respektujące jego styl pracy, co pozwala na pełne dostosowanie do jego potrzeb i specyfiki zakładu.

Wyposażenie Rozbioru:


Nasze rozwiązania są ukierunkowane na:

Rozbiór dynamiczny - z wykorzystaniem przenośników poziomych i ukośnych z wymuszonym rytmem pracy,

Rozbiór potokowy - pod kątem rozdzielenia półtusz lub ćwierci na elementy zasadnicze,

Rozbiór statyczny ( z jednym poziomem roboczym) - przeprowadzany na przenośniku taśmowym z wykorzystaniem stołów bocznych równoległych - zalecany dla zakładów o małej wydajności,

Rozbiór szczegółowy - dla zakładów przetwórczych o dużych wydajnościach - z rozszerzeniem o możliwość przygotowania mięsa pod konfekcjonowanie w opakowania jednorazowe i w atmosferze gazów obojętnych,

Produkcja mięsa mielonego.